CENÍK UBYTOVÁNÍ


1 den / 1 pes

390 Kč
VÁNOCE & SILVESTR 500 Kč
zkušební pobyt ZDARMA (max. 2 noci)

 

V ceně je zahrnuto ubytování, krmivo, pamlsky, koupání, venčení, výlety,

každodenní informační SMS zprávy a fotodokumentace aktivit z průběhu pobytu.

K první rezervaci pobytu na 7 a více dní od nás navíc dostanete DÁREK

(památeční obrázek s fotografií Vašeho mazlíčka vyráběný starou technikou)


UPOZORNĚNÍ! Od 1.1.2018 nepřijímáme platby v hotovosti!

Za naše služby lze platit platební kartou.

Všeobecné obchodní podmínky

(platné od 1.1.2018)

 1. klient si rezervuje pobyt prostřednictvím rezervačního formuláře na webové stránce www.dogs-service.cz/rezervace nejpozději 24 hodin před požadovaným příchodem psa do hotelu, později je rezervaci možno provést pouze telefonicky na telefonním čísle +420 731 266 433
 2. cena pobytu se počítá za každý i započatý den a jednoho psa
 3. celková částka za pobyt je splatná v den přijetí psa do péče provozovatele (platba kartou) při podpisu smlouvy (přijímacího protokolu)
 4. rezervace pobytu je závazná, při rezervaci 30 a více dní před zahájením pobytu může provozovatel po klientovi požadovat platbu předem, platby za ubytování se hradí bankovním převodem na hotelový účet č. 44419444 / 2010, platební údaje klient obdrží na e-mail po vyplnění a odeslání rezervačního formuláře
 5. rezervace 30 a více dní před zahájením pobytu je provozovatelem potvrzena až po přijetí platby na hotelový účet, je-li provozovatelem požadována platba předem, po potvrzení rezervace je klientovi zaslán dárkový poukaz na objednaný pobyt doporučenou poštou na kontaktní adresu uvedenou v rezervaci
 6. zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tj. e-mailem, rezervace bude obratem zrušena a zrušení potvrzeno e-mailem
 7. v případě získání dárkového poukazu je klient povinen předložit tento poukaz provozovateli při ubytování psa společně s očkovacím průkazem
 8. očkovací průkaz zůstává po celou dobu pobytu u provozovatele
 9. krmivo dodáno majitelem psa, nebo je zajištěno provozovatelem v rámci rezervace pobytu - objednávkou hotelové stravy viz. rezervační formulář
 10. provozovatel se zavazuje psa během pobytu řádně opatrovat, zejména zajistit pravidelné podávání stravy, vody, případně i léků a venčení dle zvyklostí psa
 11. pes musí být ošetřen antiparazitním přípravkem či vybaven antiparazitním obojkem
 12. provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout psa zejména z důvodu, jeví-li známky nemoci či zvýšené agresivity, napadení vnitřními nebo vnějšími parazity apod.
 13. provozovatel je povinen zajistit v případě potřeby nutnou veterinární péči ve vybraném zařízení dle typu a rozsahu nemoci či zranění, účelně vynaložené náklady na tuto péči budou uhrazeny klientem při vyzvednutí psa, pokud nebyly způsobeny vinou provozovatele
 14. klient je odpovědný za škodu, kterou způsobí jeho pes během pobytu a zavazuje se vzniklou škodu uhradit při vyzvednutí psa po předložení účtu provozovatelem
 15. klient dává výslovný souhlas s pořizováním fotografií a obrazových i zvukových záznamů z pobytu psa v psím hotelu a jejich zveřejňování za účelem propagace psího hotelu
 16. hárající feny nejsou do hotelu přijímány, pokud fena začne hárat v průběhu pobytu, bude dočasně umístěna mimo dosah ostatních psů a provozovatel ihned informuje klienta, ten je povinen si hárající fenu neprodleně z hotelu vyzvednout, pokud tak klient neučiní, např. z důvodu pobytu v zahraničí, účtuje si provozovatel příplatek 50% ceny za každý den pobytu
 17. klient je povinen vyzvednout psa v předem dohodnutém termínu, v opačném případě je povinen bezodkladně sdělit termín náhradní, po uplynutí náhradního termínu přechází vlastnické právo na psa bezplatně na provozovatele, který je oprávněn psa předat k adopci, nebo do útulku pro psy.

Storno poplatky

 1. storno 30 a více dní před zahájením pobytu: - 30% z celkové částky za ubytování
 2. storno 29 - 14 dní před zahájením pobytu: - 50% z celkové částky za ubytování
 3. storno 13 - 6 dní před zahájením pobytu: - 70% z celkové částky za ubytování
 4. storno 5 a méně dní před zahájením pobytu: - 100% z celkové částky za ubytování
 • stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou provozovateli při zrušení rezervace
 • provozovatel vrátí klientovi zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení (e-mailem) o zrušení rezervace