Pravidla vánoční soutěže "o pytel plný pamlsků KIDDOG"

Pořadatel soutěže: DOG'S SERVICE® - David Šustek, Nádražní 218, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ 88803082 (dále jen "pořadatel").

Místo a doba konání soutěže: Soutěž probíhá na Facebooku https://www.facebook.com/dogsservice.cz a Instagramu https://www.instagram.com/dogs_service.cz od 20.11.2021 do 1.12.2021 (12:00 hod.).

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručení v České republice, která je registrována na sociálních sítích Facebook i Instagram a má po dobu konání soutěže aktivní své účty.

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zpracováním osobních údajů (jména) pro zapojení do soutěže a jejího vyhodnocení.

Výhercem se může stát pouze ten soutěžící, který splní všechny stanovené podmínky soutěže.

Průběh soutěže, vyhodnocení soutěže a výhra v soutěži: Účastník soutěže, který splňuje stanovená pravidla, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže 

Po ukončení soutěže pořadatel vyhlásí jednoho soutěžícího ("výherce"), který správně splní podmínky soutěže a získá výhru.

Výhrou v soutěži je pytel plný pamlsků KIDDOG 12 x 80g v celkové hodnotě 600,- Kč.

Výherce se o své výhře dozví po ukončení soutěže a bude informován prostřednictvím příspěvku na https://www.facebook.com/dogsservice.cz i na https://www.instagram.com/dogs_service.cz a vyzván k zaslání soukromé́ zprávy z jeho facebookového, nebo instagramového účtu.

Výherce na základě výzvy pořadatele mu sdělí osobní údaje potřebné pro zaslání výhry prostřednictvím kurýrní služby PPL. Výherce bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu vyzvednutí výhry, a to na základě oprávněného zájmu. Výherce, který neposkytne potřebnou součinnost dle předchozí věty nebo ji předem odmítne, ztratí nárok na výhru.

Podmínkou udělení výhry je, že výherce vstoupí do kontaktu s pořadatelem formou soukromé zprávy na Facebooku, nebo Instagramu nejpozději do 7 dní od vyhlášení výherce a poskytne mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Poskytnuté údaje budou využity pouze odeslání výhry.

Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím kurýrní služby PPL nejpozději do 7 dní od poskytnutí údajů potřebných pro odeslání výhry.

Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a organizátor je oprávněn vybrat náhradního výherce. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výhry. 

Výhru není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

Pořadatele je možné v souvislosti se soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese: dogs.service@email.cz

Ochrana osobních údajů: Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících za účelem účasti v soutěži a jejího vyhodnocení. Zapojením do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v soutěži, evidenci soutěžících, vyhodnocení soutěže, komunikaci s výhercem a předání výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle facebookového profilu soutěžícího, případně další údaje, které soutěžící sdělí pořadateli. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se soutěže nelze zúčastnit.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese: dogs.service@email.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v soutěži nebo jej informovat o výhře.

Prohlášení: Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ním nesouvisí.

Ve Vraném nad Vltavou dne 20.11.2021